Actieve Emptynesters

ALLE WOONTYPEN

75 jaar en ouder
Alleenstaand
Geen of volwassen kinderen
Lage opleiding
Gepensioneerd
Beneden modaal inkomen
Sociale huur (appartement)
Woonoppervlakte < 90 m2
Bouwperiode voor 1970 – 1990
Geen auto
Deze 75-plussers wonen zelfstandig, eventueel in een aanleunwoning. In dat geval krijgen ze zorg op de momenten dat het nodig is. Ze zijn alleen en gezien hun leeftijd deels afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld voor de schoonmaak van hun woning en het avondeten. Kinderen en kleinkinderen komen geregeld langs voor een praatje. Daarnaast zoeken Bejaarde Aanleuners ook zelf de gezelligheid op. Als ze de deur uit gaan, wordt er met regelmaat een taxi besteld. Deze groep probeert lichamelijk in conditie te blijven en doet soms ook nog zelf een beetje vrijwilligerswerk. Bejaarde Aanleuners hebben een rustig leven. Niet te ver vooruit denken, gewoon bij de dag leven. Zo staat deze groep in het leven. Er zijn geen intenties meer om grote aankopen te doen of grote veranderingen in hun leven aan te brengen. Het enige dat ze hopen, is dat ze zo lang mogelijk op deze manier verder mogen leven.


[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

Deze groep heeft een eenvoudig bestaan. Deze mensen zijn gepensioneerd, wonen in een klein appartement of rijtjeswoning en hebben een beneden modaal inkomen. Ze zijn gewend om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn snel tevreden.Vergrijsde Eenvoud woont in gemeenten als Rijswijk, Appingedam en Vlaardingen. De buurt heeft een functionele wijkopzet met voldoende woonruimte en een mix aan nationaliteiten (zowel westers als niet-westers). Op loopafstand is een kleinschalig dorpscentrum voor de dagelijkse boodschappen en sociale praatjes. Daar bezoekt deze groep de apotheek of de bakker en is ze even onder de mensen.

Mensen uit Vergrijsde Eenvoud vullen hun dagen met eenvoudige zaken. Boodschappen doen, het eten voorbereiden, een puzzeltje maken. En er wordt veel televisie gekeken. Af en toe komen de kleinkinderen langs. Voor deze mensen is de wereld enorm veranderd. Toch hebben ze nooit enorme ambities gehad. Ze verdiepen zich niet vaak in zaken als internet en mobiele telefoons. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Verhuisgeneigdheid
Het is een groep die niet meer wil verhuizen. Als deze men- sen verhuizen, is dat omdat ze moeten als ze bijvoorbeeld om gezondheidsredenen niet meer in hun woning kunnen blijven wonen. Ze verhuizen dan veelal naar een gelijkvloers appar- tement. Sommigen gaan wonen in een aanleunwoning of verzorgingshuis.

Gewenst woonmilieu
Deze groep wil dicht bij een winkelcentrum wonen. Het liefst op loopafstand. Boodschappen doen is voor velen het dagelijkse uitje en een vorm van sociaal contact.
Woningvoorkeur
Deze groep verhuist vrijwel altijd naar een gelijkvloerse huurwoning. Meestal is dat een appartement met lift. Maar het kan ook een patiowoning zijn.
> Voorkeur voor een huurwoning.
> Sociale huur- en vrijesectorhuurwoning tot € 800,- per maand.
> Voorkeur voor bestaande gerenoveerde woning of nieuwbouwwoning.
> Type: appartement met een lift.

Voorkeur nieuwbouw
Het is een groep die graag in nieuwbouw woont, het liefst bij of boven een winkelcentrum. Vaak is nieuwbouw te duur voor deze groep. Betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen is de voornaamste reden dat ze niet voor nieuwbouw kiezen.


[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]