Privacybeleid

 

De Homecrew website is eigendom van Homecrew B.V. Voor Homecrew is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Hieronder is onze Privacybeleid uiteengezet.

1.1. Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Homecrew gegevens vastleggen in een bestand. Homecrew gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Homecrew en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Homecrew hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Homecrew besluit zijn gegevens via Homecrew aan derden te verstrekken, dan is Homecrew op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

1.2. Registratie van uw gegevens

De persoonsgegevens die u bij de registratie invult of aan Homecrew doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van Homecrew.

Door uw zoekcriteria (woonwensen) achter te laten op Homecrew zullen de aangesloten makelaars u op de hoogte houden van het bij hen beschikbare woningenaanbod. Aanmelden is geheel gratis.

Homecrew brengt de aangesloten makelaars op de hoogte van uw gegevens zodra zij een woning aanmelden die overeenkomt met de door u achtergelaten zoekcriteria. De makelaar ontvangt van Homecrew een bericht dat hij contact met u op kan nemen middels de door u ingevoerde persoonsgegevens. De makelaar is niet verplicht dit te doen.

Homecrew is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Homecrew gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen uw interessegebied vallen.

1.3. Uw rechten

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@homecrew.nl. Uw gegevens noodzakelijk voor uw registratie, worden bewaard zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw registratie bij ons.

1.4. Beveiliging gegevens

Homecrew wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Homecrew heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Op een aantal pagina's van de Homecrew website kunt u doorklikken naar andere websites. Het beleid (de policies) die van toepassing zijn op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het beleid van Homecrew. Homecrew is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen. Dit kunt u doen via door een e-mail te versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@homecrew.nl.

1.5. Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Homecrew haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

1.6. Wijzigingen

Homecrew behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy.


Versie: 24 april 2017
 

Privacy Policy (uitgebreide versie)