Het bestuursrecht in Amsterdam verplicht sinds januari 2017 om een omzettingsvergunning aan te vragen voor 3 of meer onzelfstandige woonruimten (bewoners). De publiek/bestuursrechtelijke definitie speelt echter geen rol in uw (privaatrechtelijke) huurcontract. Je hoeft dan ook geen kamerverhuurcontracten met de individuele bewoners op te stellen en kunt gewoon alle 3 of meer de bewoners op 1 huurcontract vermelden. De huurcommissie of rechter zal bij het bepalen van of er sprake is van zelfstandige of onzelfstandige bewoning de vergunning niet mee laten spelen (in gemeente Amsterdam is er tegenwoordig immers maar één smaak en dat is deze vergunning). Zij zullen bij het bepalen van het type bewoning als grondslag altijd de feitelijke situatie gebruiken. Mocht je inderdaad besluiten om de zelfstandige woning aan 3 of meer bewoners te verhuren let dan op de volgende zaken:

– wijs niet vooraf aan wie in welke kamer zit;
– maak geen (formele/schriftelijke) onderverdeling van de huurprijs;
– plaats geen sloten op de individuele kamers;
– zorg ervoor dat alle bewoners toegang hebben tot alle onderdelen van de woning;
– zorg ervoor dat in het huurcontract staan dat deze bewoners ‘gezamenlijk één duurzaam huishouden voeren’;
– verplicht de huurder om vanaf één of een gezamenlijke rekening de huur in één keer over te maken;

Als je de bovenstaande voorschriften in acht neemt bij het verhuren van de woning zal jouw privaatrechtelijke situatie gewoon als verhuur van een zelfstandige woning worden aangemerkt. Wat kan er, wat mag er? Zie woningdelen Amsterdam