Het eigendomsbewijs is het document dat je bij de notaris hebt getekend, toen je het huis kocht. Ook wel akte van levering genoemd. De notaris heeft destijds dit eigendomsbewijs ingeschreven bij het kadaster. Op het uittreksel van het kadaster staat onder welk nummer het is op te vragen.