Het splitsingsreglement wordt als bijlage bij de koopakte gevoegd, in het geval u een appartement verkoopt of koopt.